Pirmoji pagalba

PRIVALOMASIS PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS

Kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą.

Išlaikiusiems egzaminą išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

 

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO PERIODIŠKUMAS

Prieš pradėdami dirbti ir vėliau kas 5 metai privalo išklausyti: švietimo įstaigų (vykdančių formalųjį ir (ar) neformalųjį asmenų iki 18 metų ugdymą) pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas; suaugusiųjų asmenų stacionaruose ar kitose socialinės globos įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas; paslaugas teikiančių subjektų (kosmetikos gaminius gaminantys, grožio, soliariumų, sporto klubų, apgyvendinimo, vaikų žaidimų patalpų) darbuotojai, įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje), visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus, apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai, AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai, keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai).

Laisvės atėmimo vietų ir policijos areštinių darbuotojai privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus privalo išklausyti tik prieš pradėdami dirbti.

Kontaktai

Vilnius

Dominykas Čenkus
+37067355033

Klaipėda

Edvinas Jakavičius
+37068450664